Detská besiedka sa nám stretáva v zborovej miestnosti cirkevného zboru po službách Božích vo Vyšnej Kamenici každú nedeľu o 10.30 hod. Detskú besiedku vedie a o najmenšie detičky sa stará Kristína Bujňáková a Mgr. Júlia Dolgošová. Budeme radi, keď k nám zavítate a svoje dieťa prinesiete medzi nás.