Spevokol cirkevného zboru funguje nepretržite vyše dvadsať rokov. Spevácke teleso je sprofesionalizované vďaka zápalu a nasadeniu našej kantorky a dirigentky Bc. Andrei Dolgošovej. Spolu nás je 18, máme od 17 do 80 rokov. Spievame v troch hlasoch, ale potrebovali by sme posilniť druhý hlas. Príďte medzi nás.