Vyučovanie evanjelického náboženstva prebieha v Základnej škole v Bidovciach

v Základnej škole v Nižnej Kamenici 


v Základnej škole vo Svinici, v Ďurkove, v Ruskove, v Blažiciach sa momentálne evanjelické náboženstvo pre nedostatok detí nevyučuje.