2.nedeľa adventná

2.nedeľa adventná

Lk 21, 25  - 27  A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia;  ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať.  A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou.