Nedeľa Deviatnik

Nedeľa Deviatnik

Akú odmenu čakáš za prácu na Pánovej vinici?