Predpôstna nedeľa 2021

Predpôstna nedeľa 2021

Čím je pre Teba Božie Slovo?