Veľkonočný príhovor 2021

Veľkonočný príhovor 2021

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije!