Veľký piatok 2021

Veľký piatok 2021

Čím väčší kríž, tým bližšie nebo...