Služby Božie v cirkevnom zbore

Služby Božie v cirkevnom zbore

Sviatok Svätej Trojice (26.5.2024)  

            Vyšná Kamenica                                                          9.30 

Svinica                                                                          11.00    

 

1.nedeľa po Svätej Trojici  (2.6. 2024)  

Nižná Kamenica                                                           8.00     

Vyšná Kamenica                                                           9.30  

 

2.nedeľa po Svätej Trojici  (9.6. 2024)

            Svinica                                                                        8.00    

Vyšná Kamenica                                                         9.30  

 

3.nedeľa po Svätej Trojici  (16.6. 2024)

            Nižná Kamenica                                                         8.00   

Vyšná Kamenica                                                         9.30

 

4.nedeľa po Svätej Trojici  (23.6. 2024)

Bidovce                                                                        8.00   

Vyšná Kamenica                                                          9.30 

Svinica                                                                        11.00   

 

5.nedeľa po Svätej Trojici  (30.6. 2024)

Bidovce                                                                      8.00   

Vyšná Kamenica                                                       9.30 + Večera Pánova

 

Sviatok Cyrila Metoda a Majstra Jána Husa  (5.7. 2024)

Vyšná Kamenica                                                        18.00 

 

6.nedeľa po Svätej Trojici  (7.7. 2024)

            Nižná Kamenica                                                          8.00    

Vyšná Kamenica                                                          9.30  

 

7.nedeľa po Svätej Trojici  (14.7. 2024)

           Svinica                                                                        8.00    

Vyšná Kamenica                                                         9.30  

 

8.nedeľa po Svätej Trojici  (21.7. 2024)

            Nižná Kamenica                                                        8.00    

Vyšná Kamenica                                                        9.30  

 

9.nedeľa po Svätej Trojici  (28.7. 2024)    Pamiatka posvätenia chrámu 

            Nižná Kamenica                                                        9.30    

 

10.nedeľa po Svätej Trojici  (4.8. 2024)

            Nižná Kamenica                                                         8.00    

            Vyšná Kamenica                                                        9.30 + Večera Pánova 

 

11.nedeľa po Svätej Trojici  (11.8. 2024)

           Svinica                                                                      8.00    

Vyšná Kamenica                                                        9.30  

 

12.nedeľa po Svätej Trojici  (18.8. 2024)

Nižná Kamenica                                                        8.00    

Vyšná Kamenica                                                        9.30 

 

13.nedeľa po Svätej Trojici  (25.8. 2024)    Pamiatka posvätenia chrámu 

            Vyšná Kamenica                                                        9.30